0312 278 07 29

KÜÇÜK BİR PARÇA MAVİ İLE BÜYÜK YEŞİLLİK!

MESA ile işlenmiş gübre demek, diğer gübrelere kıyasla daha yoğun yeşil demektir. Bu parlak rengin kaynağı, azot etkisini amonyum sülfat ve ürenin karışımı ile birlikte tek bir parçacıkta birleştiren MESA kaplama teknolojisidir.

Bu sayede Amonyum sülfat, toprağa gereğinden fazla ve hızlı şekilde değil, dengeli ve yarayışlı bir şekilde salınır.

Üniversite testleri göstermiştir ki; MESA, küçük parçacıkları ile diğer kükürt kaplamalı üre gübrelerinden daha mükemmel sonuca ulaşır.

MESA kaplamanın her parçası yine MESA’dır.

Bir MESA granülünü ezseniz, kırsanız ve ya ufalasanız bile yavaş salınım özelliğini asla kaybetmez.

Biçin! Ayağınızla ezin! Öğütün! Ne kadar parçalasanız da her parça hala MESA özelliğini koruyacak!

Yıllardır, kükürt kaplamalı üre ve benzer ürünler in bitkileri beslemede en etkili yol olduğu düşünülürdü. Ne yazık ki bu kaplama gübreler ezildiklerinde ve toprağa uygulama sırasında deforme olduklarında kolaylıkla yavaş salınım özelliklerini yitirirler ve sadece bölgesel olarak hızlı bir şekilde etki edip yitip giderler.

Çim alanlarda çalışan uzmanların beklentisi “Bir gübre nasıl kısa sürede etkisini gösterir ve bu etkiyi uzun süre korur?” sorusuna cevap almaktır. Cevabı da, amonyum sülfat ve metilen ürenin kombine edilmesinde saklıdır.  Uygulamalı kaplama testleri sonucu MESA içerisindeki amonyum sülfatın serbest amonyum sülfattan iki kat daha uzun ömürlü olduğu saptanmıştır.

MESA; amonyum sülfatı Lebanon gübresinin yüksek etkili metilen üresi ile işleyip daha fazla azot sağlayarak, bitki için maksimum yarayışlı bir hale getirir. Gübreden elde edilen sonuç, harcanan paranın karşılığını vermelidir.

MESA, tüm kaplama gübrelerin yerine kullanılacak en akıllıca alternatiftir.

Nedenlerine gelince;

Serbest amonyum sülfatı, kontrollü bir salınım yapacak şekilde sunarak, parlak yeşil çimler sağlar.
Yapay bir kaplama içermediğinden ardında kalıntı bırakmaz.
MESA ile işlenmiş gübrelerin besleyiciliği bloke etmesi söz konusu olmadığından yarayışlı olduğu süre boyunca istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde beslemeye devam eder.
Uygulanmasından sonra hızla yıkanmayışı, daha uzun süre sağlıklı çimleriniz olacağı anlamına gelir.
MESA’yı kullanın.

Çabuk sonuç ve mükemmel renk elde etmek için en ekonomik seçenek olduğunu göreceksiniz. Ürünler ve içerikleri ilgili daha kapsamlı bilgi için internet sitemizi ziyaret edin.