0312 278 07 29
PROSCAPE 30 - 0 - 0 % 100 MESA
Yavaş Yarayışlı Çim Gübresi
%30 (N) AZOT
%10
Amonyum Azot
%3
Üre Azot
%6,5
Suda çözünen Azot
%10,5
Diğer Suda çözünen Azot
% 12 (S) KÜKÜRT
% 100 MESA
25gr/m2 olarak kullanılır.
22,70 Kg lık PE torbalardadır