0312 278 07 29
PROSCAPE 20 - 5 - 5(+1Fe) %30 MESA
Yavaş Yarayışlı Çim Gübresi
%20 (N) AZOT
%3,9
Amonyum Azot
%12,8
Üre Azot
%3,3
Nitrat Azot
%5,0 (P₂O5) FOSFOR
%5,0 (K₂0) POTASYUM
%2,3 (S) KÜKÜRT
% 1,0 (Fe) DEMİR
%30 MESA
25gr/m2 olarak kullanılır.
22,70 Kg lık PE torbalardadır