0312 278 07 29
PROSCAPE 16 - 25 - 12 %25 MESA
Yavaş Yarayışlı Çim Gübresi
% 16 (N) AZOT
%11,1
Amonyum Azot
%2,6
Üre Azot
%2,3
Nitrat Azot
% 25 (P205) FOSFOR
% 12 (K₂0) POTASYUM
% 2,3 (S) KÜKÜRT
% 25 MESA
25gr/m2 olarak kullanılır.
22,70 Kg lık PE torbalardadır